Skonar miljön från giftigt slam
7 januari, 2021
Jojo&Poppy – ny barnbok om våra alldeles egna vattenhjältar!
22 april, 2021
Visa alla

Ny undersökning visar: Bara hälften av alla biltvättar i Sverige utförs på godkända anläggningar

Varje år utförs 24 miljoner biltvättar i Sverige, men endast hälften genomförs på godkända anläggningar. Det visar en ny sammanställning från Hållbar biltvätt. 12 miljoner biltvättar sker hemma, vilket bidrar till att tungmetaller, olja och kemikalier förorenar våra sjöar, hav och vattendrag.

Hållbar biltvätt har samlat statistik över hur många biltvättar som sker på kontrollerade tvätthallar och anläggningar runtom i landet bland sina medlemmar. Resultatet visar att drygt 11 miljoner biltvättar under 2020 genomfördes på godkända anläggningar. Den totala marknaden är uppskattad till drygt 24 miljoner biltvättar, varav 12 miljoner av dessa utförs hemma.

– Det är ett stort antal biltvättar som fortfarande utförs hemma och också en betydande andel som utförs i anläggningar som saknar oljeavskiljare och reningsverk. Allt detta spillvatten hamnar orenat i våra vattendrag. Vi vill genom vårt statistiksamarbete bland annat synliggöra marknaden och därmed medverka till att förflytta dessa två kategorier till godkända tvättanläggningar, säger Robert Dimmlich, vd för Svensk Bensinhandel och initiativtagare till Hållbar biltvätt.

För att få bort biltvättandet på gatan, garageuppfarten eller i naturen arbetar Hållbar biltvätt bland annat med kommunerna och deras insatser för att upplysa invånarna om miljöriskerna. Det finns idag ingen lagstiftning som reglerar hemmatvätt av bilen utan det är ett kommunalt ansvar.

Hållbar biltvätt sammanställer årligen biltvättsstatistik för sina medlemmar.

Läs mer om statistiken här:

 

 

Comments are closed.