Gå med i Hållbar biltvätt

Att gå med i Hållbar biltvätt är ett steg i rätt riktning för dig som har en biltvätt eller i övrigt månar om miljön.

Först fyller du i vår ansökan nedan. Du får sedan en faktura på årsavgiften, 5000 kr/år per maskintvätt/automatisk biltvätt, eller 2500 kr/år för varje GDS- station – samma summa gäller för dig som i största allmänhet vill stötta vårt miljöinitiativ.

Vill du få din anläggning certifierad behöver du skicka in utgående vattenprover, papper på att anläggningen är godkänd från din kommun och/eller ett papper på kommunens riktvärden.

Vi saxar direkt ur våra kriterier:

Proverna ska tas under perioden oktober till april av oberoende provtagare, certifierad enligt SNFS 1990:11, MS:29, bilaga 1. Analyserna ska lämnas in på, av Swedac, ackrediterat laboratorium. Om inte kommunen sagt annat, så ska provtagningen vara flödes- eller tidsstyrd under 6 timmar. Minst en bil per timme ska tvättas under provtagningen. I provtagningsprotokollet ska utsläpp per fordon anges.”

När certifieringen har gått igenom ska minst en i ditt företag gå igenom vår webbutbildning.  Informationsmaterial till kunder och skyltar m.m beställer du via oss till självkostnadspris, maila oss här.