Hållbar biltvätt tog 2016 fram landets första biltvättsrapport. Två undersökningar utfördes för att skapa en bild av den möjliga miljövinsten i att få bort hemmatvättar, det vill säga tvätt som sker utan rening. Kemiska analyser gjordes både på orenat tvättvatten och det slammet som samlas i den första slambrunnen vid biltvättsanläggningarna. Resultatet jämfördes dels med tvättanläggningarnas årliga rapportering av utgående renat vatten och dels med tidigare rapportering. 
Ladda ner den här: Biltvättsrapporten 2016