Biltvättstatistik år 2022 

 
”För att säkerställa att Hållbar biltvätt statistiksamarbete inte riskerar att överträda konkurrensrättsliga regler har en policy upprättats. Denna baseras på befintlig lagstiftning och iakttar bland annat frivillighet, begränsning av data och transparens. ”