Tabell över biltvättsmarknaden i
Sverige, Q4 2023

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2022, minskat med 18,5%. Statistiken för antalet självtvättar visar en nergång på 21,7% och antalet automattvättar har minskat med 17,2%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i
Sverige, Q3 2023

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2022, minskat med 7,4%. Statistiken för antalet självtvättar visar en nergång på 9,9% och antalet automattvättar har minskat med 6,3%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i
Sverige, Q2 2023

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2022, ökat med 40%. Statistiken för antalet självtvättar visar en uppgång på 2% och antalet automattvättar har ökat med 46%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i
Sverige, Q1 2023

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2022, minskat med 9%. Statistiken för antalet självtvättar visar en nedgång på 11% och antalet automattvättar har minskat med 8%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i
Sverige, Q4 2022

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2021, minskat med 2,9%. Statistiken för antalet självtvättar visar en nedgång på 8% och antalet automattvättar har minskat med 0,7%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q3 2022

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2021, ökat med 11,9% och automattvättarna har ökat med 19,1%. Statistiken för antalet självtvättar visar en nedgång på 1,7%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q2 2022

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2021, ökat med 11,4% och automattvättarna har ökat med 16,5%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q1 2022

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2021, ökat med strax över 20% och automattvättarna har ökat med drygt 30%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q4 2021

Den totala biltvättsmarknaden har, jämfört med samma period 2020, ökat med nästan 15% och automattvättarna har ökat med 20%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q3 2021

Självtvättsmarknaden för biltvättar har, jämfört med samma period förra året, ökat med knappt 1% och automattvättarna har ökat med drygt 7%. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q2 2021

Hållbar biltvätts statistik för april - juni 2021 visar att det totala antalet biltvättar har ökat med 12% i jämförelse med samma period föregående år ( Q2 2020). Ökningen gäller både för automattvätt och självtvätt. Statistiken är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 samt Emab och omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.

Tabell över biltvättsmarknaden i Sverige, Q1 2021

Självtvättsmarknaden för biltvättar har ökat under årets första kvartal medan det totala biltvättandet på biltvättsanläggningar har minskat. Hållbar biltvätts statistik är baserad på data ifrån Hållbar biltvätts medlemmar OKQ8, Circle K, Preem, St1 och Emab. Statistiken omfattar inte mindre aktörer, ickemedlemmar i Hållbar biltvätt eller de anläggningar som inte har tillstånd av sin kommun att kommersiellt tvätta bilar.