I början av juli går Almedalsveckan av stapeln i Visby efter två pandemiår. I år anordnar Hållbar biltvätt intressanta seminarier tisdag och onsdag som gästas av både politiker och branschexperter. Dessutom är Hållbar biltvätts egna maskotar Jojo & Poppy på plats för att släcka törsten hos besökarna i samarbete med Loka.

Varje år släpps 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller ut i vår natur till följd av biltvättande hemma. För att uppmärksamma detta ihållande problem anordnar Hållbar biltvätt under Almedalsveckans tisdag och onsdag seminarierna ”Vilka gifter sprider biltvätt på gatan?” och ”Hur ändrar vi människors beteende vid biltvätt?” Deltar gör representanter från politiken och myndighetsexperter tillsammans med Hållbar biltvätts initiativtagare Robert Dimmlich.

Det första seminariet hålls tisdagen den 5 juli, och det andra onsdagen den 6 juli.

Markplats: H521
Mittemot Kallis,
framför Wisby Strand
Välkomna! Se programmet nedan:

Almedalen location

Seminarium 1: Vilka gifter sprider biltvätt på gatan?

Var: H521 (Strandvägen, framför Wisbystrand)

När: tisdag 5 juli 14.00 – 14.50

Beskrivning av samhällsfrågan:
När bilen tvättas på gatan spolas det ut tungmetaller och andra gifter i våra vattendrag. Men få upplever sig vara miljöbovar när de gör bilen fin. Hur mycket gifter spolas det ut i våra vatten från biltvättar på gatan?

Utökad information om evenemanget:
Att tvätta bilen på gatan eller på den egna uppfarten är inget oskyldigt nöje. Från bilarna spolas det tungmetaller och andra gifter ut i våra vattendrag och ner i grundvattnet. Bland allmänheten är medvetenheten om denna problematik låg och få upplever sig vara miljöbovar när de gör den egna bilen ren och fin. Hur mycket gifter hamnar ute i naturen till följd av biltvättar? Vilka miljövänliga alternativ finns det och hur bör bilägare sköta sin biltvätt? Detta diskuteras med miljöexperter och branschföreträdare vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Hållbar biltvätt.

Medverkande:

Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt
Fredrik Lindgren, Utredare, Havs- och Vattenmyndigheten
Markus Selin, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Lina Runander 1: a vice ordförande i Tekniska Nämnden på Gotland, Moderaterna
Daniel Claesson, Moderator

Seminarium 2: Hur ändrar vi människors beteende vid biltvätt?

Var: H521 (Strandvägen, framför Wisbystrand)

När: onsdag 6 juli 12.00 – 12.50

Beskrivning av samhällsfrågan:
I reklamen framställs en romantiserad och positiv bild av biltvätt på gatan. Problemet är att tvättandet på gatan är rena miljökatastrofen. Gifter och tungmetaller rinner i väg och hamnar i naturen. Hur kan vi få människor att bryta sitt invanda tvättbeteende?

Utökad information om evenemanget:
Att hålla den egna bilen ren och fin är något de flesta vill. Genom att stå på gatan visar man dessutom för grannarna att man vårdar sin bil och det kan till och med vara en social aktivitet. Problemet är att tvättandet på gatan är rena miljökatastrofen. Gifter och tungmetaller rinner i väg och hamnar i naturen. Hur kan vi få människor att bryta sitt invanda tvättbeteende? Tidigare har Sverige lyckats förändra beteendet kring batterier som idag ytterst sällan slängs i soporna. Vad skulle kunna påverka oss på motsvarande sätt till ett mer miljövänligt vårdande av bilen? Detta diskuteras med beteendevetare och andra experter vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Hållbar biltvätt.

Medverkande:

Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt
Anna Carin Gripwall, Kommunikationschef, Avfall Sverige
Östen Ekengren, Senior Advisor, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna Kremel, Lektor i företagsekonomi, forskar inom organisation, hållbarhet och konsumentbeteende, Handelshögskolan vid Örebro universitet
Daniel Claesson, Moderator