Onsdag 28 juni kl. 15.00 – 15.45: Dags att lagstifta och biltvätt på gatan?

Nästan varannan biltvätt utförs idag på gatan vilket har stor påverkan på vår natur. Reglerna för biltvätt på gatan regleras idag av kommunerna själva. Är det nu dags att nationellt lagstifta om biltvätt på gatan? Hur skulle i så fall en sådan lag se ut och vad säger politiker och experter om detta?

 

Varje år sker nära 30 miljoner biltvättar. Av dessa beräknas nästan hälften utföras på gatan, vilket gör att 1000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i våra hav, sjöar och vattendrag varje år. Det finns idag ingen lag som reglerar biltvätt på gatan, utan det är upp till varje kommun att själv avgöra vad som gäller. Idag skiljer det sig väldigt mycket åt beroende på var i landet man bor. De allra flesta har rekommendationer att inte tvätta bilen på gatan, men det är fortsatt en stor del kommuner som lämnar ansvarsfrågan helt upp till bilägarna. Är det nu dags att lagstifta kring biltvätt på gatan? Det diskuterar miljöinitiativet Hållbar biltvätt med experter och politiker vid ett seminarium i Opinionstältet i Almedalen.

 

Medverkande:

Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt
Emma Nohrén, Ordförande Miljö och jordbruksutskottet, Miljöpartiet
Anders Karlsson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Marléne Lund Kopparklint, Riksdagsledamot, Moderaterna
Johan Kling, Avdelningschef för vattenresursförvaltning, Havs- och vattenmyndigheten
Daniel Claesson, Moderator

 

Torsdag 29 juni kl. 12.00 – 12.45: Hur säkerställer vi rättvisa villkor för kommunal tillsyn?

 

Det är idag stora skillnader i kommunernas tillsynsavgifter. Hur säkerställer vi att den kommunala tillsynen är rättvis, effektiv och verkar för god service? Är det dags att konkurrensutsätta tillsynen och behövs ett tydligare tjänstemannaansvar?

 

En mack, eller servicestation som det egentligen heter, omfattas idag av ett tiotal tillstånd för verksamheten. Det är viktiga krav som handlar om allt ifrån livsmedel, brandskydd och biltvätt. Ansvariga för att kontrollera att dessa krav och regelverk uppfylls är kommunerna och trots samma regelverk kan det vara mer än fyrdubbla kostnaden beroende på var i landet servicestationen finns. Varje kommun fastställer själv kostnaden för tillstånd och tillsyn. Hur säkerställer vi att den kommunala tillsynen är rättvis, effektiv och verkar för god service? Det diskuterar miljöinitiativet Hållbar biltvätt med representanter från näringsliv och kommun vid ett seminarium i Opinionstältet i Almedalen.

 

Medverkande:

Robert Dimmlich, Initiativtagare, Hållbar biltvätt
Ida Drougge, Riksdagsledamot, Moderaterna
Ann-Sofie Eriksson, Sektionschef, SKR
Charlotte Persson, Klimat- och miljödirektör, Nacka kommun
Daniel Claesson, Moderator