Intressenter

Göteborgs stad – Förvaltningen kretslopp och vatten

Kretslopp och vatten arbetar för att ge alla göteborgare effektiv och miljömässig vattenförsörjning, avloppshantering och hantering, återbruk och återvinning av hushållsavfall.


Stockholms stad – Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen övervakar den yttre och inre miljön i Stockholms stad. Livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter (t.ex. industrier) och kemikalieanvändning är några av förvaltningens uppgifter.


Stockholm Vatten och avfall

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,3 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering.

VA SYD

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Våra medlemskommuner är Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö.

Östersunds kommun

Våra vattentäkter – däribland Storsjön, ger oss god tillgång till vårt viktigaste livsmedel – vatten. Vi levererar dricksvatten som vi regelbundet tar prover på och vi renar avloppsvatten och genomför slamtömningar.

Bilprovningen

Bilprovningen har besiktat långt över 200 miljoner personbilar sedan starten och är med 97 stationer och 600 medarbetare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon.

Jönköpings kommun

Jönköpings kommun är en kommun i Jönköpings län. Centralort är Jönköping som även är länets residensstad. Kommunen är belägen i de nordvästra delarna av landskapet Småland vid Vätterns södra ände.


Järfälla kommun

Järfälla kommun är en kommun i Stockholms län. Centralort är Jakobsberg, som är en del av tätorten Stockholm. Järfälla kommun är belägen i de södra delarna av landskapet Uppland vid sjön Mälarens östra strand.