Om organisationen Hållbar biltvätt

Viktigt med renade biltvättar

Att tvätta bilen medför utsläpp av föroreningar och miljögifter. Det är inte bara schampo och lite smuts det handlar om utan även en hel del tungmetaller och olja som kommer från bilen och vägunderlaget. Därför ställer kommunerna ofta hårda krav på mackarnas biltvättsanläggningar. Anläggningarna är utrustade med flera reningssteg och renar idag utsläppen av tungmetaller och olja med 90%. Det stora problemet är att så många fortfarande tvättar sina bilar på gatan eller i garage och då hamnar föroreningarna i sjöar och vattendrag via dagvattenbrunnarna istället.

Miljöproblemet med bilar som tvättas hemma är känt sedan länge. Både de kommunala vattenverken och kommunerna har försökt få bilisterna att sluta tvätta bilen på gatan genom upplysningskampanjer. Organisationen Svenskt Vatten driver exempelvis en kampanj som heter “Stora Biltvättarhelgen”.

Ett samarbete mellan många aktörer

Nu vill även OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer, som samlar servicestationer och leverantörer av biltvättsutrustning, hjälpa till att skapa den efterlängtade förändringen – att minska mängden biltvättar som sker okontrollerat utanför hemmen. Därför har vi tillsammans startat kampanjen Hållbar biltvätt. Att tvätta bilen på gatan är ohållbart för miljön helt enkelt.

Vi samarbetar redan idag med vattenverk och miljökontoren i storstäderna Stockholm, Göteborg,
Malmö samt Östersunds kommun. Men vi vill utöka vår samverkan till att inkludera alla som har samma mål som vi så hör bara av er! Vi behöver på snabbast möjliga sätt hjälpa naturen slippa mer onödiga oljor och tungmetaller.

På Hållbar biltvätt gör vi undersökningar, samlar och delar nyttig information, organiserar kampanjer och gör utbildningsmaterial. Vi tänker att om alla engagerade bilister och personalen på servicestationerna, miljökontoren och vattenverken vill göra gemensam sak så kommer vi att få resultat.