Årets biltvättarkommun är Ludvika!

Kommunen har genom flera aktiviteter visat att biltvätt på rätt sätt är en prioriterad fråga. De har inte bara satsat på att upplysa kommuninvånarna om miljöfaran med biltvätt på gatan, utan har även aktivt arbetat för att minska biltvättandet på icke-godkända anläggningar. Genom en omfattande och långvarig kartläggning ämnar de att minska biltvättandet i okontrollerade miljöer och för det arbetet är de välförtjänta att bli Årets Biltvättarkommun 2023.

Vi kan bara applådera Ludvikas arbete för att kommunen genom flera olika insatser och med stort engagemang lyckats informera kommunens invånare om miljöriskerna med att tvätta bilen på gatan. Stort grattis!