8 november, 2018

Vårt vatten är ett kretslopp

I Sverige har vi god tillgång på rent vatten. Svenskt Vatten skriver: “Hela 9 procent av Sveriges yta utgörs av sjöar och vi använder endast 0,5 […]
17 oktober, 2018

Hur du kan hjälpa våra vattendrag

Vi har en fantastisk möjlighet att använda våra svenska sjöar till bad, fiske, skridskor, båtliv och mycket annat. Men vi har också ett ansvar för att […]
1 oktober, 2018

Miljövänligt bil-spa i Jönköping

Självklart är det inte bara vi människor som ska skämma bort oss med spa-besök, nu har även ett miljövänligt bil-spa blivit verklighet i Jönköping! Företaget som […]
17 september, 2018

Priset på vårt vatten kan komma att öka

Prisökningar för vårt kranvatten är att vänta inom de kommande åren. I många år har investeringarna i de svenska VA-anläggningarna varit otillräckliga och nu är uppgraderingsbehovet […]
4 september, 2018

Hemmatvättare tillsagda av kommunen

Boende i ett villaområde i Mjölby framförde klagomål på hemmatvättare till sin kommun. Miljökontoret var inte sena att skicka ut sitt kommunala informationsmaterial “Biltvätt på gatan” […]
7 augusti, 2018

Tips för torrare tider….

På grund av den extrema torkan som råder i landet har bevattningsförbud utfärdats i flera län. Spara på vattnet och miljön genom att tvätta bilen i […]
15 juli, 2018

Informera om reglerna för biltvätt på gatan

Elva företrädare för Hållbar biltvätt skriver gemensamt under en uppmaning till Sveriges kommuner.  Miljöproblemet med bilar som tvättas hemma är känt sedan länge. Fortfarande tvättar nära hälften […]
7 juli, 2018

Vi spar på grundvattnet

I många kommuner råder just nu torka och låga grundvattennivåer. Det finns flera sätt att spara på vattnet, till exempel att tvätta bilen på en tvättanläggning […]